บริจาคหนังสือ…ส่งต่อหนังสือเล่มเก่า

หนังสือที่รับบริจาค 💕️หนังสือสำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาล-ระดับปริญญา
▶▶ ส่งมอบหนังสือได้ 2 ช่องทาง:
📍สภาพนักงาน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร
📞 038-102140
📍สำนักงานคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
📅 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565
Slider
Slider