สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๑ แรงจูงใจสรรค์สร้างสุขในการใช้ชีวิต

แรงจูงใจสรรค์สร้างสุขในการใช้ชีวิต

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ “แรงจูงใจสรรค์สร้างสุขในการใช้ชีวิต” มาทำความรู้จักกับคำว่า “แรงจูงใจ” ในหลากหลายความหมาย แรงจูงใจ พลัง และความหวัง นั้นมีความเกี่ยวข้องกัน และมีส่วนสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิตได้อย่างไร

Cr: ขอขอบคุณ ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ สมาชิกสภาพนักงาน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่นำเรื่องราวและแง่คิดดีดีของแรงจูงใจ มาฝากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน