ปฏิทินเก่าใช้แล้วอย่าทิ้ง

สภาพนักงาน ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ขอรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทำอักษรเบลล์ ให้ผู้พิการทางสายตา 😍🙏
✨✨ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 👉นำส่งปฏิทินได้ที่สำนักงานสภาพนักงาน ชั้น ๒ อาคาร ภปร หรือ ที่สำนักงานของส่วนงานของท่าน หรือสมาชิกสภาพนักงานแต่ละส่วนงาน