ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง

สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพนักงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ/สังคม” ประจำปี ๒๕๖๔ จากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์