โรงแรมบางแสน เฮอริเทจร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ คุณชีวิน มิตรภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณพัชรัตน์ เทพวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะมาร่วมบริจาคกับสภาพนักงานในโครงการ Service Mind by Senate ปันน้ำใจ เพื่อผู้พิการทางสายตา