ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ “เคล็ดลับการสร้างความสุขในยุค New normal”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปรับฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ ในหัวข้อ “เคล็ดลับการสร้างความสุขในยุค New normal” วิทยากรโดย อาจารย์อัชฌา หลิ่วเจริญ (โค้ชปุ๊กกี้) ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบ Google Meet

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/eAtDwkJfmwCaasKbA