ขอเชิญส่งภาพถ่าย “บอกรักความสุขด้วยรอยยิ้ม”

ในโอกาสวันครบรอบ “ความสุขสากล”  หรือ The International Day of Happiness”  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ มีนาคมของทุกปี สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “บอกรักความสุขด้วยรอยยิ้ม” โดยมีรายละเอียดในการประกวด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

– เป็นบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบูรพา
– ไม่จำกัดอายุและเพศ

วิธีการและเงื่อนไขการประกวดภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายตัวคุณ สามารถเป็นได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมที่อยู่ในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือเป็นภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้ จำนวน ๑ ภาพ

เลือกนำเสนอคอนเซ็ปต์ของภาพถ่าย ดังต่อไปนี้
ความสุขในที่ทำงานหรือจากการทำงาน (Happy Workplace)
ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกาย และใจ (Happy Body)
ความสุขจากครอบครัว (Happy Family)

ส่งภาพถ่ายพร้อมเขียนคำบรรยายภาพสั้นๆ หรือคำคม เพื่อบอกความสุขด้วยรอยยิ้มผ่านภาพของท่านมาที่ https://forms.gle/1JHT77rHCCu5bWJZ6

ส่งภาพถ่ายการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพถ่ายที่มีผลคะแนนตัดสินมากที่สุด ๓ อันดับแรกตามประเภทคอนเซ็ปต์ของภาพจะได้รับรางวัลและของที่ระลึกจากสภาพนักงาน และรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

การตัดสิน

นับคะแนนยอดไลท์ผ่านเพจ Facebook BUU Senate ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา และการให้คะแนนจากสมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มโหวตวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ปิดโหวตวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศผลวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ๒๑๓๙ และ ๒๑๔๐