ขอเชิญชวนร่วมบริจาคต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ดิน ปุ๋ย หรืองบประมาณสำหรับทำแปลงเกษตรให้กับผู้พิการทางสายตา

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนร่วมบริจาคต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ดิน ปุ๋ย หรืองบประมาณสำหรับทำแปลงเกษตรให้กับผู้พิการทางสายตา

ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๒ อาคาร ภปร. หรือสอบถามได้ที่ ๐๓๘-๑๐๒๑๔๐