ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “บอกรักความสุขด้วยรอยยิ้ม”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “บอกรักความสุขด้วยรอยยิ้ม”

จัดโดย สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา