ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข “Happinometer – ความสุขวัดเองได้”

สภาพนักงาน ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข “Happinometer – ความสุขวัดเองได้” 🗓ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ✨✨

🔺โดยสแกนผ่านทาง QR Code หรือผ่าน shorturl.asia/3PeJG

Log in เข้าสู่ระบบด้วย Password: happybuu