ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นโรงเรียนแพทย์ในภาคตะวันออก

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นโรงเรียนแพทย์ในภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสครบรอบ ❤️66 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา”
เลขที่บัญชี 243-600585-0