ส่งมอบรางวัลโครงการบอกรักความสุขด้วยร้อยยิ้ม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “บอกรักความสุขด้วยรอยยิ้ม”