ขยายเวลาตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข

สภาพนักงานขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุข “Happinometer -ความสุขวัดเองได้” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔