ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง…ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี?”

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (Research Unit for Sensor Innovation at BUU หรือ RUSI) ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง…ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี?” มาเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องก่อนใช้!! ….ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนด้วยตัวเอง (Home use rapid COVID-19 test kit) เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ดี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

📱 ผ่านโปรแกรม Zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการสแกน QR-CODE จากเอกสารด้านล่างค่ะ