ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ โดยคลิกที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIjI2jrQzYXUMhRgd6pA5TBntlc9MyTDGLiJ-4BH3_BOp2yg/viewform