ทองคำเป็นมากกว่าเครื่องประดับ

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สารสภาฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ  ทองคำเป็นมากกว่าเครื่องประดับ ในอดีตที่ผ่านมา มนุษย์ใช้ทองคำเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีอำนาจ และมีความเป็นอมตะ สำหรับในโลกปัจจุบัน มนุษย์เริ่มมีวิธีการสะสมทองคำในหลายรูปแบบ นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับต่างๆ หรือซื้อสะสมในรูปทองคำแท่ง นอกจากนี้ ทองคำยังถูกนำมาใช้ในงานด้านทันตกรรม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ในหลายประเทศทั่วโลก ใช้ทองคำเป็นทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของประเทศตนเอง รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์