โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”📣

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท.
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
ในวันเสาร์ที่ 15 และ 29 มกราคม 2565 ผ่านทาง zoom cloud meeting

รายละเอียดดังลิ้งค์นะคะ
http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=263#.YZMhm7c5p3e

📌รับจำนวนจำกัดเพียง 150ท่านค่ะ📌