เทคโนโลยีรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพทางออกที่ยั่งยืนสำหรับขยะพลาสติก

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชากรเกือบทั้งโลกใช้ชีวิตยุคใหม่ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุโพลิเมอร์ บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบ “ครั้งเดียวทิ้ง” ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของขยะพลาสติกทั้งหมด จากปริมาณการผลิตพลาสติกออกมาใช้เป็นจำนวนมหาศาล ทั่วโลกจึงเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้และพยายามกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีการกำจัดขยะพลาสติก เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติก พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ฯลฯ

ขอขอบคุณ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย สมาชิกสภาพนักงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำเรื่องราวดีๆ และสาระน่ารู้ของเทคโนโลยีรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pb5PVewOWazdDsB-fOxHMJlmL7iaUmYY