ขอเชิญฟังการบรรยายโครงการ “ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยในครอบครัวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

สภาพนักงานจัดโครงการบรรยายให้ความรู้ “ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยในครอบครัวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดย พท.อมราวดี เกิดสว่างเนตร คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร