“งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา มีข่าวกิจกรรมดีๆ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาฝากคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านค่ะ..กับ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 😷
📌ลงทะเบียนออนไลน์ แล้วไปร่วมคัดเลือกหนังสือกันนะคะ
#อ่านหนังสือให้โดนใจต้องไปเลือกเอง