ประมวลภาพการส่งมอบของที่ระลึก “สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือแบบพกพา”

ประมวลภาพการส่งมอบของที่ระลึก “สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือแบบพกพา” จากสมาชิกสภาพนักงาน ให้กับบุคลากร ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับปริญญาจบ ความประทับใจยังไม่จบ”  มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ คุณพัทธนัย เสาะแสวง สมาชิกสภาพนักงาน สังกัดคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ที่กรุณาจัดทำคลิปวีดีโอความประทับใจในครั้งนี้ด้วย

ชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/bhvORHqwQyY