ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรม Park Run THAILAND

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรม Park Run THAILAND
📍จัดขึ้น ทุกเช้าวันเสาร์ เริ่มปล่อยตัวเวลา 07:00 น.
🚶‍♀️🚶เดิน 🏃‍♀️🏃วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมกัน ทุกสนามทั่วประเทศ และ
📍ทุกเย็นวันพธุ ปล่อยตัวเวลา 17:00 น.
เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง
โดยความร่วมมือของมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด
สมัครฟรี ‼️‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.parkrunthailand.com