ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
📍 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
📍 โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่: https://app.happinometer.com/index.php/611962?lang=th
password: happybu หรือสแกน QR Code ด้านล่าง