ขอแสดงความยินดี กับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดี กับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้แทน คือ นายพีรพัฒน์ มั่งคั่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รับพระราชทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
“พิฆเนศวร” ประจำปี 2565 รางวัลประเภทองค์กร สาขาเน็ตเวิร์คดีเด่น โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)