เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ (ฉบับ E-Book)

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอนำหนังสือ เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ (ฉบับ E-Book) มาเผยแพร่แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน
📍หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากการสัมภาษณ์ “ศาสตราจารย์” กว่า 200 ท่าน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค ซึ่งผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้หวังว่า เรื่องราว ประสบการณ์ มุมมอง และแง่คิด จะก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ทุกท่านที่กำลังอยู่บนเส้นทางของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
🔸ผู้จัดทำแจ้งว่า กดลิงก์นี้ กรอกข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นรับลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ฟรี! https://forms.gle/eQJjBUxh3XHEM9Nq7
Cr: ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา