ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่สนใจ ผู้ที่มีจิตศรัทธา ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ บริจาค ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้าพักรักษาตัวในระบบ HI และ CI ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่สนใจ ผู้ที่มีจิตศรัทธา ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ บริจาค ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้าพักรักษาตัวในระบบ HI และ CI ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
📌บริจาคได้ทั้งในเวลาทำการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ อาคารวิจัยทางการแพทย์ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0 3839 4850-3