ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่ารู้ทันกับการเบิกสิทธิประกันสังคม”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่ารู้ทันกับการเบิกสิทธิประกันสังคม” ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์วิทยากรบรรยาย อาจารย์สุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย