ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมเพื่อคนในครอบครัว”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมเพื่อคนในครอบครัว” ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์
วิทยากรบรรยาย อาจารย์สุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย