ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 209 อาคาร ภปร (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป