ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา โปรดร่วมกัน เสนอแนะ ติ ชม ให้กำลังใจ สภาพนักงาน

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา “ก้าวเข้าสู่การทำงานในช่วงปีสุดท้ายของสภาพนักงานชุดที่ 5”
📍ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา โปรดร่วมกัน เสนอแนะ ติ ชม ให้กำลังใจ สภาพนักงาน