ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
➡️ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting
อบรมฟรี ‼️
📌ผู้สนใจสมัครได้ที่
https://www.council-uast.com/conference2/index.php ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890 และคุณอำพล พุ่มไพจิตร โทร. 083-022-8732