ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการเครือข่ายบุคลากร สำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศๆไทย

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ คุณเอื้อมพร ศิริธรรม หัวหน้างานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการเครือข่ายบุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ชุดที่ 1
Cr: ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.