รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 🙏ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ากับสภาพนักงาน
*****************************************************************
⛳️ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ใจบุญทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง สภาพนักงาน จึงขอขยายเวลาการรับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งมอบปฏิทินฯ (อีกครั้ง) เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนสอนผู้พิการทางสายตา นำไปทำบัตรคำ และสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ ในลำดับต่อไป
▶▶ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าได้ที่
📍สภาพนักงาน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
📞 038-102140
📍จุดรับส่งบริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
📅 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป