วิธีสังเกต “แอดมิน (ผู้ดูแล) ตัวปลอม” บน LINE OpenChat

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2566 ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ 👉วิธีสังเกต “แอดมิน (ผู้ดูแล) ตัวปลอม” บน LINE OpenChat ในปัจจุบัน LINE เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากไลน์ส่วนตัว ยังมีในรูปของไลน์กลุ่มที่ใช้ในการพูดคุยของกลุ่มต่าง ๆ โดยจะมี “แอดมิน” ช่วยจัดการห้องแชทให้เป็นระเบียบ ผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อและรูปโปรไฟล์แยกได้โดยไม่กระทบกับไลน์ส่วนตัว จากการที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน สมาชิกในกลุ่มควรระมัดระวังเรื่อง การแอบอ้างตัวตนเป็นแอดมินของกลุ่ม ผู้แอบอ้างจะชวนให้สมาชิกย้ายกลุ่มไปที่กลุ่มโอเพนแชทใหม่ โดยการส่งลิงก์ หรือ QR Code ให้สมาชิก หากเราทำตาม จะนำไปสู่การหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

ขอขอบคุณ คุณชุติมา สุวานิชย์ สมาชิกสภาพนักงาน สังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา