โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผ...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผ...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัย สโมสรมหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความรัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ...

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ....

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะไทด์ ร...

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาพนักงานจัดโครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระ...

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ค...

สภาพนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2...

ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพารวมใจปล...

สภาพนักงาน ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมห...

โครงการ Happy Heart : ปันน้ำใจ...

สภาพนักงานได้มอบเงินบริจาคและจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โครงการ Happy Heart : ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ ส่งน...

ต้อนรับคณะกรรมการสภาพนักงานจาก...

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ว...