เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประส...

เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประสังคม https://drive.google.com/drive/fold...

ประกาศวันที่ : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยสมาชิกสภาพนักงานจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 จ...

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชา...

สภาพนักงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแ...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำป...

ประกาศผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงาน จัดอบรมฟรี!!!!

สภาพนักงาน จัดอบรมฟรี!!!! ตลอดเดือนมิถุนายน ประกันสังคม: สิทธิที่คนวัยทำงานควรรู...

ประกาศวันที่ : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูร...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่า...

ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งประวัติและผลงานเข้าร...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลื...

ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งประวัติและผลงานเข้าร...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการคัดเลื...

ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

เอกสารเผยแพร่กองทุนประกันสังคม และกองทุน...

เอกสารเผยแพร่กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน https://burapha-my.sharepoint.com/...

ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทว...

สมาชิกสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานส...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน