ขอเชิญฟังเสวนาให้ความรู้เรื่อง "Happy DI...

สภาพนักงานจะจัดโครงการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “Happy DIY เกษียณสบายเป็นจริงได้”เพื...

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติร่วมส่งประวัติและผลงา...

สภาพนักงานขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ได้ร...

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานผู้ส...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี 256...

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดส...

สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพนักงานจ...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "ร...

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพาสภาพนักง...

ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงานขอแสดงความยินดีคุณเอื้อมพร ศิร...

 สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอื้อมพร ศิริธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท...

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับคุณบังอร สัต...

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Staff Senate News) ฉบับที่ 12 ประจำเดือนเมษายน ...

ประกาศวันที่ : 19 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมค...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม. 2561. ณ ห้องประชุม 903. ผศ.ดรวิทวัส. แจ้งเอี่ยม. ป...

ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : สภาพนักงาน

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานส...

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงงาน

โครงการสภาพนักงานสัญจรมหาวิทยาลัยบูรพา ว...

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน พบปะพูดคุ...

ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : สภาพนักงาน