งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "ร...

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ...

ประกาศวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาล...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาฝากประชาสัมพันธ์โครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย...

ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สำนักบริการวิชาการ

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพาร่...

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยา...

ประกาศวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

แบบสำรวจ "ประชาคมเห็นอะไรใน ม.บูรพา"

สภาพนักงานได้จัดทำแบบสำรวจ "ประชาคมเห็นอะไรใน ม.บูรพา" ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิด...

ประกาศวันที่ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (...

ประกาศวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ภาพนักงาน ม.บูรพา จัดพิธี “ส่งมอบงานของส...

สภาพนักงาน ม.บูรพา จัดพิธี “ส่งมอบงานของสภาพนักงาน” ในการประชุมสภาพนักงาน สมัยสา...

ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

TEDxBuraphaU ในหัวข้อ Rethinking ที่เรา...

โอกาสมาถึงแล้ว TEDxBuraphaU เปิดรับผู้เข้าร่วมฟัง TEDxBuraphaU งานจะจัดขึ้นในวัน...

ประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางว...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและล...

ประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การเลือกประธานสภาพนักงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เ...

ประกาศวันที่ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประส...

เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประสังคม https://drive.google.com/drive/fold...

ประกาศวันที่ : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน