แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่โครงการ “...

สภาพนักงาน ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่โครงการ “เป็นหนี้อย่างเป็นสุข”...

ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

เชิญชวนส่งมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อ...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่า...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบ...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงาน...

ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา ร่ว...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงาน เพื่อเข...

ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

เอกสารเผยแพร่กองทุนประกันสังคม และกองทุน...

เอกสารเผยแพร่กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน https://burapha-my.sharepoint.com/...

ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทว...

สมาชิกสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานส...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา...

ภาพนักงาน ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจควา...

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "รั...

สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2562 ทุก...

ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล...

สภาพนักงานขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญฟังเสวนาให้ความรู้เรื่อง "Happy DI...

สภาพนักงานจะจัดโครงการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “Happy DIY เกษียณสบายเป็นจริงได้”เพื...

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : สภาพนักงาน