ภาพนักงาน ม.บูรพา จัดพิธี “ส่งมอบงานของส...

สภาพนักงาน ม.บูรพา จัดพิธี “ส่งมอบงานของสภาพนักงาน” ในการประชุมสภาพนักงาน สมัยสา...

ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

TEDxBuraphaU ในหัวข้อ Rethinking ที่เรา...

โอกาสมาถึงแล้ว TEDxBuraphaU เปิดรับผู้เข้าร่วมฟัง TEDxBuraphaU งานจะจัดขึ้นในวัน...

ประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางว...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและล...

ประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การเลือกประธานสภาพนักงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เ...

ประกาศวันที่ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประส...

เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประสังคม https://drive.google.com/drive/fold...

ประกาศวันที่ : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยสมาชิกสภาพนักงานจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 จ...

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชา...

สภาพนักงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแ...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ประกาศผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำป...

ประกาศผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

สภาพนักงาน จัดอบรมฟรี!!!!

สภาพนักงาน จัดอบรมฟรี!!!! ตลอดเดือนมิถุนายน ประกันสังคม: สิทธิที่คนวัยทำงานควรรู...

ประกาศวันที่ : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูร...

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่า...

ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, โดย : สภาพนักงาน