ชื่อ นางเอื้อมพร ศิริธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ​​
โทร 2139
อีเมล uamporn@buu.ac.th
ชื่อ นางศิรินาฏ แม้นเหมือน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2140
อีเมล sirinat@buu.ac.th
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔- พ.ศ. ๒๕๕๕)​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นายครรชิต ดอกไม้คลี่
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕-พ.ศ. ๒๕๕๗)​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน​​
โทร 2139
อีเมล -