ขอเชิญชวนประชาคม ม.บูรพา ร่วมกิจกรรม ❣️”วาเลนไทน์นี้…อยากโหวตและบอกรักให้กับเพื่อนร่วมงานคนนี้…ที่ดีต่อใจ”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนประชาคม ม.บูรพา ร่วมกิจกรรม
❣️“วาเลนไทน์นี้…อยากโหวตและบอกรักให้กับเพื่อนร่วมงานคนนี้…ที่ดีต่อใจ”
💌โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
💗โหวต “เพื่อนร่วมงานที่ดีต่อใจ” จำนวน 1 คน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการทำงาน มีความเสียสละ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนงาน หรือเป็นเพื่อนร่วมงานต้นแบบที่รักสุขภาพ รักครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง รักการทำบุญหรือชอบช่วยเหลือผู้อื่น หรือรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
📲ใช้อีเมล์ @go.buu.ac.th ส่งชื่อพร้อมกับแคปชั่นบอกรัก มาทาง Google Forms ผ่านลิงก์ https://forms.gle/CeVdyBKRwkaQxP7j9 หรือผ่าน QR Code ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2566
👍ประกาศรายชื่อ “เพื่อนร่วมงานที่ดีต่อใจ” ที่ได้รับการโหวตผ่านเพจ BUU Senate ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และผู้ที่ได้รับการโหวตทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา