สภาพนักงานกับโครงการ 👉 ส่ง “ขยะ” กลับบ้าน

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นพลังงานสะอาด
สิ่งของที่ต้องการ
🔸เสื้อผ้าเก่า, ผ้าขาดที่ใช้ไม่ได้แล้ว
🔸ชุดชั้นในขาด, เก่า, ย้วย
🔸ถุงเท้าขาด, เก่า, ย้วย
🔸หนังสือขาดๆ กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
▶▶ จุดรับส่งสิ่งของ📍บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
📅 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป