การสัมมนา หัวข้อ “ออมเงินให้เหมาะสมกับวัยควรทำอย่างไรดี”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “ออมเงินให้เหมาะสมกับวัยควรทำอย่างไรดี”
🔸โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
🟦 คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน
🟦คุณปวีณา ศรีสุธรรมพร
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
🗓 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
⏰️ เวลา 09.00-12.00 น.
📍Onsite ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
📍Online ผ่านโปรแกรม Google Meet: https://meet.google.com/mcw-corw-vhy
ลงทะเบียนฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://cuts2.com/SqHzM