ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในสภาพอากาศที่มีฝุ่นPM2.5

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2565 ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในสภาพอากาศที่มีฝุ่นPM2.5 ผู้เขียนท่านมีคำแนะนำดี ๆ มาแบ่งปันข้อมูลให้พี่น้องประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ได้ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาเยือนในช่วงลมหนาว

🚩ฝุ่น PM 2.5 มีชื่อเต็มคือ Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็น 1 ใน 8 ตัววัดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากควันจากท่อไอเสียรถยนต์ (โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล) และการจราจรที่ติดขัด อากาศพิษจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ไฟป่า และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม ปัจจัยที่กล่าวมานี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 แล้ว “สภาพภูมิอากาศ” ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นด้วย