หน้าแรก

Slider
Slider

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมและสมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำหน้าที่

"สภาพนักงานของทุกคน"

ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ประธานสภาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
6 ก.พ. 2567 ขอเชิญชวน คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่กำลังมองหาที่พักอาศัย
18 ม.ค. 2567 ขอเชิญชวนร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ในแคมเปญ ร่วมส่งต่อปฏิทินเก่ามอบความรักผ่านอักษรเบรลล์
27 ธ.ค. 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สถานพยาบาลที่มีสิทธิอยู่ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!