หน้าแรก

Slider
Slider

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมและสมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำหน้าที่

"สภาพนักงานของทุกคน"

ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ประธานสภาพนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ธ.ค. 2566 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
13 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการฯ (เพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี)
7 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาล้ยซึ่งมิใช่คณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
24 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนออนไลน์ BUU MOOC เรียนฟรี เรียนจบมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ เป็นความรู้เรื่องการใช้ยาในชีวิตประจำวัน สามารถกำหนดเวลาเรียนด้วยตนเองได้ตามสะดวก โดยทีมคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 ต.ค. 2566 ประกาศกำหนดการเลือกตั้งผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการฯ
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!