GemsColorTrend2023

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 สารฉบับนี้มาพร้อมกับความสวยงามและทรงคุณค่าของอัญมณี #GemsColorTrend2023 เรื่องราวของอัญมณี และเทรนกลุ่มสีในปีนี้ที่เชื่อมโยงกับเฉดสีที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ การฟื้นฟู และการมองโลกในแง่ดี พร้อมกับการกลับมาของกลุ่มเฉดสีที่มีความสดใส สอดคล้องกับอารมณ์แห่งความหวัง ในปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์จนแทบจะเป็นปัจจัย 4 จึงส่งผลให้โลกเสมือนจริงเข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล สมาชิกสภาพนักงาน อาจารย์สังกัดคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา