ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยาย “Update? 2566 ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คนทำงานที่เป็นผู้ประกันตน”

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยาย “Update? 2566 ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คนทำงานที่เป็นผู้ประกันตน”
📌จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
🔸วิทยากรบรรยาย อาจารย์สุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
💕ผู้ดำเนินรายการ…อาจารย์สิรินทร เทพมังกร
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่