มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ปอมท. ในครั้งนี้