ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สถานพยาบาลที่มีสิทธิอยู่ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สถานพยาบาลที่มีสิทธิอยู่ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566